▷ AR interaktivní muzea jsou novou budoucností【Trendy 2022】

Virtuální a rozšířená realita v muzeích: Výstavy ožívají

Virtuální realita (VR) a rozšířená realita (AR) v muzeích pomáhají výstavám a expozicím ožít a díky tomu se stát populárnější.Interaktivní muzea zlepšují uživatelský zážitek a umožňují zaujmout širší publikum. VR a AR muzea a výstavy mají díky vysoké míře interakce neuvěřitelnou schopnost přimět vás znovu objevit svět.  Nelze podcenit roli, kterou muzea hrají v naší společnosti; jsou zodpovědná za zachování cenných děl a jejich šíření k obohacení návštěvníků. Vývoj směrem k imerzivním médiím díky současné situaci zrychluje digitální proměnu umění a muzeí na výstavy a muzea s rozšířenou realitou.

Co je interaktivní muzejní expozice?

Posláním muzeí je bavit a vzdělávat a interaktivních digitálních příběhů lze úspěšně dosáhnout pomocí virtuální reality (VR), rozšířené reality (AR) a souvisejících technologií. Diváci, kteří navštíví interaktivní výstavy a AR muzea, uvidí díky těmto technologiím další digitální obsah k reálným objektům v muzeu a stačí jim k tomu jen mobilní zařízení.

Jaké jsou výhody rozšířené reality v muzeích a výstavách?

AR muzea a AR výstavy mohou přitáhnout a déle udržet divákovu pozornost. Bylo dokázáno, že nejlépe si zapamatujeme věci, které vidíme, se kterými interagujeme a které si vyzkoušíme. A čísla to dokazují – výzkumníci zjistili, že interaktivní imerzivní učení je o 70 – 90 % efektivnější než tradiční forma. Rozšířená realita to jen potvrzuje.  3D vizualizace v AR aplikacích pomáhají lidem lépe pochopit informace. Rozšířená realita v muzejním prostředí dokáže návštěvníky zapojit, pobavit i vzdělat interaktivní a zábavnou formou, ale to není vše.

Přidané hodnoty zavedení imerzivních technologií: 

  • zlepšují zákaznickou zkušenost
  • dostupnost pro všechny a odevšad 
  • dávají lidem 100% šanci interagovat s exponáty
  • dělají učení dostupnější a zábavnější
  • zlepšují zapojení uživatelů
  • přilákají nové publikum a zvýší tržby

Jak vytvořit interaktivní muzejní výstavu

Využití interaktivních prvků a nových technologií v muzejním prostředí. V průběhu let se začaly používat nové technologie – zvukové nahrávky, interaktivní obrazovky nebo videozáznamy. Virtuální a rozšířená realita posouvají tento trend na další úroveň, každá jiným způsobem. Zatímco virtuální realita nahrazuje to, co vidíte, rozšířená realita do reálného obrazu světa přidává něco navíc. VR headsety přebírají plnou kontrolu nad tím, co vidíte, a vytváří dojem, že jste někde jinde. Na druhou stranu zařízení s AR vám umožňují viděl reálný svět, překrytý dodatečnými informacemi. Zavedením AR/VR technologie dáváte divákům nejen možnost lépe pochopit a zapamatovat si informace, ale především možnost být součástí interaktivní výstavy.

Chcete-li se dozvědět více o technologii VR a AR, přečtěte si náš blog o řešeních rozšířené a virtuální reality.

Virtuální realita v muzejních expozicích

Síla virtuální reality tkví ve ztělesnění situace a ponořením se do ní. Výhodou používání VR v muzeích je, že umožňuje návštěvníkům cítit se součástí někoho jiného, lépe pochopit různé úhly pohledu a zapojit se do interakcí, namísto pouhého pozorování exponátu v tradičním prostředí. 

Jedním z příkladů, kde jsme využili VR, byla přeměna starého muzea v Bruntále, které po 20 letech ožilo a vyměnilo exponáty zvířat v diorámatech za moderní technologie. Návštěvníci zažijí virtuální realitu prostřednictvím brýlí Oculus, které jsou v muzeu k dispozici a kde je připravena série 360stupňových videí vybraných zvířat lesního společenství. Je to obrovský rozdíl – díky virtuální realitě vás zážitek pohltí a vy můžete nasávat atmosféru této interaktivní muzejní expozice.

Rozšířená realita v muzeích a výstavách

AR se mírně liší, protože dokáže překrývat informace, lidi nebo předměty ve fyzickém prostoru, takže muzea a galerie mohou využít kombinace fyzické a digitální komunikace, detailů nebo lidí/objektů. To znamená, že návštěvníci získají více informací, když si prohlédnou výstavu pomocí AR.

Příkladem AR technologie je interaktivní muzeum automobilů Tatra. Po načtení QR kódu v tomto interaktivním muzeu uvidí návštěvníci muzeum skrz rozšířenou realitu, kde si mohou prohlížet fotografie historických a moderních vozidel, videa, 2D animace fungování jednotlivých vozidel nebo přímo 3D modely vozidel. Přímo v muzeu si návštěvníci díky rozšířené realitě mohou vyzkoušet jízdu digitální Tatrou na dálkové ovládání. Protože se nedochovaly všechny modely, mohou si návštěvníci prohlédnout vybrané podvozky v aplikaci díky již zmíněné rozšířené realitě. Návštěvníci budou moci nahlédnout dovnitř vybraných automobilů prostřednictvím 360stupňové fotografie.

Chápeme důležitost starých dobrých tradic a konceptů a rozumíme obavám ohledně technologizace kultury. To je také ten důvod, proč věříme v AR a VR. Nejsou o změně, nahrazení nebo ničení věcí, ale o doplnění stávajících věcí novou vrstvou informací, aby se proces učení stal komplexnějším, efektivnějším a velice poutavým. Doufáme, že se technologie bude více využívat ke zvýšení zapojení a nabídne interaktivní způsob učení. Líbí se nám myšlenka pomoci AR muzeím a výstavám využít nových příležitostí, které nová generace imerzivních technologií nabízí. 

Podívejte se na naše další projekty zde!