How to Build your Own Metaverse? | YORD Studio

Jak vytvořit svou metaverse: od CTO z YORD Studia

Metaverse je na vrcholu nových trendů a technologií pro nadcházející roky a značky začínají prozkoumávat své možnosti v tomto univerzálním a imerzivním virtuálním světě. Koncept metaverse byl přiblížen publiku na Metaverse festivalu 2022, kde odborníci z oboru poskytli fascinující pohled do nejnovějších technologií rozšířené reality, které jsou klíčem k vývoji metaverse.

Jako globální kreativní VR, AR, XR a Metaverse studio, specializující se na komplexní interaktivní projekty a vytváření špičkových imerzivních zážitků, jsme byli jedním z hlavních organizátorů. Náš CTO a spoluzakladatel David Mařák skvěle vysvětlil, jak vyvinout vlastní metaverse. Vytváření metaverse je pro většinu lidí a majitelů firem stále neobjevenou oblastí, takže musí porozumět spoustě věcí, než se do vytváření pustí.

 

Vývoj Metaverse

Na začátek dal David krátkou přednášku o historii metaverse. Původ se dá vysledovat až na začátek pandemie, která naše životy uvrhla do technicky náročné dimenze, protože nedostatek fyzického kontaktu nás učinil velmi závislými na technologii. V roce 2021 se zdálo, že máme spoustu technologických průlomů v AR a VR technologiích a tento trend se projevil ve vzestupu AR/VR trhu. Ten podle odhadů do roku 2030 dosáhne hodnoty 454,73 miliard amerických dolarů a zaznamená CAGR 40,7 %. Vše se změnilo, když muž, který stojí za Facebookem, Mark Zuckerberg, ohlásil, že se tento průkopník sociálních sítí přejmenovává na Meta a že metaverse je další evolucí sociálního propojení. A najednou se neřešilo nic jiného než metaverse.

Podle Davida stále neexistuje jasná a přesná definice metaverse. Použil pojem „příští generace internetu”, odkazující na skutečnost, že metaverse nebude jen jednou platformou, která bude všem vládnout. Bude existovat několik metaversí propojených do vícevrstvého systému. Tvrdil, že nejlepší způsob, jak znázornit podobu metaverse, je ukázat jednotlivé vrstvy, počínaje infrastrukturou. 

Vytvořte s námi svou metaverse. Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma!

Vrstvy Metaverse

Infrastruktura je jádrem k vysvětlení metaverse a technologie jako 5G a výkonné GPU jsou stále pokročilejší. Další vrstvou metaverse by bylo lidské rozhraní. Významným faktorem této vrstvy je, že většina lidí vyspělých zemí je vybavena telefonem, který podporuje augmentovanou realitu a dokáže poskytnout velmi dobrý 3D zážitek. Dalším zásadním faktorem metaverse je decentralizace, což znamená, že internet bude více demokratickým místem, kde všechna vaše data budete vlastnit vy. Následující vnější vrstvy metaverse jsou prostorové výpočty, creator economy (monetizace kreativního obsahu), objevování a nakonec uživatel, tváře a jako konečný produkt zážitek, který máme při vstupu do metaverse.

Jak vytvořit metaverse

Hlavním cílem Davidovy prezentace bylo poskytnout značkám a jednotlivcům přesný návod, jak nejlépe dosáhnout metaverse. Ve zkratce, metaverse je dostupná třemi způsoby: vstup do již existující metaverse, přizpůsobení metaverse a vytvoření metaverse. První možnost znamená najít metaverse, která vám vyhovuje, a koupit si tam nemovitost. Může to být pozemek, dům nebo tam dokonce můžete postavit pobočku své značky. Existuje mnoho metaverse, kde se můžete usídlit. Druhá možnost znamená, že nechcete být součástí již existující metaverse, ale chcete vlastnit svou metaverse. Některé open-source platformy a nástroje již umožňují vstup uživatelům.

 

Poslední možnost je největší výzvou, ale poskytuje vám největší nezávislost. K realizaci vaší představy o metaverse vede několik kroků. Prvním je technická část, její programování nebo najmutí někoho, kdo to udělá. Druhým je orientace na váš obchodní model. Vzhledem k tomu, že existuje mnoho značek a spoustu cest, kterými se můžete vydat, mělo by pro vás být klíčové najít svou cílovou skupinu a pracovat s ní. Třetím krokem by bylo rozhodnutí, s jakou úrovní imerze chcete pracovat. Existuje několik rozhraní, včetně starších brán, rozšířené a virtuální reality, díky kterým získáte komplexní imerzivní zážitek. Vše je to o různých integračních vrstvách, což znamená, že se kdokoliv může připojit k jinému řešení v jiném rozhraní a komunikovat spolu v jednom prostoru nebo jedné síti.

Pokud se podíváme na vizuální aspekty toho, co byste chtěli ukázat svým klientům, existují určitá omezení a vždy byste si měli ujasnit, co je vaším hlavním cílem. Mezi realističností, stylizací a „lowpoly” volí značky nejčastěji realistická řešení. Pokud se navíc podíváme do tvorby nové metaverse, chceme často bezchybnou vizuální kvalitu, dokonalé interakce mezi námi a okolním prostředím a ideální škálovatelnost, což znamená, že se k našemu světu může snadno kdokoliv připojit a s ostatními snadno komunikovat a interagovat. Ale metaverse stále není dokonalá a je téměř nemožné dosáhnout všeho zmíněného. Mezi vizuální kvalitou, interaktivitou a škálovatelností by si měly značky vždy vybrat dvě hlavní priority. A i když je vizuální aspekt metaverse vcelku důležitý, je to právě integrační vrsta, která metaverse činí životaschopnou pro uživatele. Bez propojení by existovalo jen několik oddělených meta prostorů. Metaverse by měla obsahovat několik různých platforem, na kterých mohou uživatelé mimo jiné komunikovat a streamovat své služby. Mezi hlavní integrační vrstvy patří integrace dat, API, nástrojů, DApp a NFT trhu.

Najměte si metaverse studio! 

Pokud se chcete připojit k metaverse, potřebujete jí porozumět. Pro nováčka může být celý koncept dost matoucí a značky, které se chtějí vydat cestou metaverse, si mohou klást otázku Jde to nějak zjednodušit? Ano, jde. Můžete si najmout profesionální metaverse společnost, která povede vaše první kroky k metaverse. 

A tady přichází na řadu YORD. YORD již dokázal, že metaverse rozumí. Momentálně patří studio YORD mezi 3 nejlepší metaverse agentury na světě a má za sebou více než 60 úspěšných metaverse projektů. Takže pokud bojujete s přesunem vašeho podnikání do metaverse, zvažte YORD jako svého partnera a průvodce imerzivní realitou!